Aktuality

Vysvětlení KV Areny k neodehranému zápasu s Olomoucí z důvodu závady na rolbě:

Nejdříve bychom se chtěli opravdu upřímně omluvit všem fanouškům, kteří včera vážili svoji cestu na domácí hokejové utkání HC Energie, které se bohužel neodehrálo kvůli nezpůsobilé ledové ploše. Závada na elektrickém systému rolby, která způsobila její okamžité zastavení se nedala předvídat. V rámci mistrovských zápasů HC Energie se používají dvě rolby, kvůli efektivnější úpravě ledu. Bohužel naše služebně starší rolba (12 let), vypověděla službu v nejméně vhodný okamžik.

Celá situace se odehrála zhruba takto:

Po zastavení rolby z důvodu poruchy došlo prokapávající vodou o teplotě 46 °C z hadic vodního systému do jedné linie ledu k jeho poškození. Zastavení proudu teplé vody bylo ukončeno rolbařem ihned po zastavení rolby bez prodlevy tlačítkem v kabině. K poškození ledu dojde ihned v důsledku teplé vody a ohřátým supportem, který zajišťuje samotnou úpravu ledu (nůž, šnek, mycí zařízení a hadr) během následujících desítek vteřin. Nejpozději do dvou minut se prohlubuje poškození ledu a pak už další stání rolby nemá vliv a škoda na ledu se již nezvětšuje (vzhledem k vychladnutí supportu a zavření vody).

Obsluha rolby se v prvním kroku, a to správným a nejrychlejším způsobem snažila vypnout vodu, pak se servisním klíčem pokusila rolbu uvést do nouzového provozu, tím zvednou support a to by následně umožnilo dostat rolbu z ledu. Po těchto 2-3 neúspěšných pokusech o uvedení rolby do nouzového režimu došla obsluha k rozhodnutí obejít přítlak supportu pomocí ventilu pod kabinou rolby. Tento ventil byl použit poprvé po zakoupení rolby od roku 2008 a reagoval bohužel až po jisté době. To umožnilo klesnutí přítlaku na support a možnost manuálně jej zvednout, uvolnit alespoň částečně blokovaná kola a odtlačit tak rolbu mimo hrací plochu.

Bohužel i přes veškerou následnou snahu se nepodařilo dát včas hrací plochu do pořádku a na základě rozhodnutí rozhodčího, delegáta utkání a po konzultaci s ředitelem extraligy bylo rozhodnuto o odložení utkání.

Celá situace nás opravdu velmi mrzí.