Aktuality

Šachový festival 2024

Šachový festival 2024
„O KRÁLE KV ARÉNY“
II. ročník karlovarského šachového festivalu
Termín: 8.-9. června 2024
Místo konání: Karlovy Vary, KV Aréna – Tréninková hala, Západní 73
Hlavní pořadatel: TJ Olympie Hroznětín z.s.- šachový oddíl -Tomáš Ornet
Spolupořadatel: Karlovarský šachklub Tietz
Ředitel festivalu: Jiří Soukup
Hlavní rozhodčí: Ladislav Hajšman (FA)
Rozhodčí: Robert Radics (R2)
On line rozhodčí: Matyáš Matějka
Vypsané turnaje
A) 2. ročník – „MM“ – Hroznětínský rychlík – 8. června 2024, 11:45
turnaj v bleskovém šachu
B) 24. ročník – Memoriál Viktora Tietze – 9. června 2024, 09:45
turnaj v rapid šachu – otevřený krajský přebor KŠS K.Vary
Doprovodný program
Šachová simultánka s GM Tomášem Polákem – 8. června 2024 v 9:00
Zahradní šachy pro veřejnost.

Doplňkové informace
Z každé akce včetně simultánky bude zajištěn přenos z 18 šachovnic na Internet
bez doprovodného komentáře.
Startovní listina a průběžné výsledky budou zveřejňovány na chess-results.com.
Ubytování účastníků pořadatel nezajišťuje.
Parkování pro účastníky je k dispozici před halou na veřejném neplaceném parkovišti.
GDPR: Přihlášením do turnaje účastník (u účastníka mladšího 15 let – zákonný zástupce)
dává souhlas se zpracováním osobních dat nutných pro zápočet turnajů na LOK a FRL
a další prezentaci výsledků. Taktéž dává souhlas s pořízením jeho fotografií, jejich
uchování a prezentaci pro potřeby pořadatele. Pořadatel může z akce pořídit další materiály
k propagaci.
Další informace na webu
Stránky turnaje (memorialviktoratietze.cz)
Chess results (chess-results.com/tnr908395.aspx?lan=5)
Rok 2023 na stránkách turnaje
(https://www.memorialviktoratietze.cz/memorial-viktora-tietze-23-rocnik/)
Rok 2023 na Chess results
(https://chess-results.com/tnr756697.aspx?lan=5)
Rok 2023 na Facebooku KV Arény

Šachová simultánka s GM Tomášem Polákem
Zahajovací akce šachového festivalu O KRÁLE KV ARÉNY
Termín: Sobota 8.6.2024 od 9:00
Počet šachovnic: 18
Právo účasti: Prvních 13 přihlášených (tomasornet@seznam.cz) + 5x karta pořadatele
Startovné: 50 Kč (bude za něj pořízen pamětní předmět z akce pro účastníky)

2. ročník turnaje v bleskovém šachu
„MM“ – Hroznětínský rychlík
hraný jako součást šachového festivalu O KRÁLE KV ARÉNY
Datum konání: Sobota 8.6.2024 od 11:45
Systém turnaje: Podle pravidel FIDE, tempem 2x 5 minut + 3 s na tah,
švýcarský systém na 13 kol.
Čekací doba 5 minut.
Pom. hodnocení: Vzájemné partie, red. BH, BH, SB, více černými, los.
Přestávka na občerstvení bude po 5. kole v délce 45 minut a po 10. kole v délce 20 minut.
Turnaj bude započítán na FRL pro bleskový šach.
Ceny: Cenový fond 6.000 Kč (2.000, 1.500, 1.000, 750, 500, 250),
další věcné a finanční ceny dle možností pořadatele,
garance věcné ceny pro každého účastníka, který se zúčastní vyhlášení.
Prezence: Sobota 8.6.2024 od 11:00 do 11:30
Startovné: Základní 200 Kč.
Sleva 50 Kč pro ženy.
Sleva 50 Kč pro mládež (2006 a mladší).
Sleva 50 Kč pro seniory (1959 a starší).
Slevy lze sčítat.
Sponzoři, partneři a pořadatelé mají startovné zdarma.
V rámci startovného malé občerstvení pro každého účastníka.
Přihlášky: Posílejte do středy 5.6.2024, v případě přihlášky po termínu přirážka 50 Kč
a bez nároku na uplatnění slev a na bezplatné malé občerstvení.
Přihlaste se e-mailem na adresu tomasornet@seznam.cz, v přihlášce a
platbě uveďte jméno a příjmení, rok narození, klub, „bleskový turnaj“.
Platbu startovného pošlete na účet TJ Olympie Hroznětín 801453309/0800,
bez zaplacení startovného je přihláška neplatná.
Informace: Tomáš Ornet, mail tomasornet@seznam.cz; tel. 607 673 703

XXIV. ročník turnaje v rapid šachu
Memoriál Viktora Tietze
Krajský přebor Krajského šachového svazu Karlovy Vary v rapid šachu
hraný jako součást šachového festivalu O KRÁLE KV ARÉNY
Datum konání: Neděle 9.6.2024 od 9:45
Systém turnaje: Podle pravidel FIDE, tempem 2x 15 minut + 5 s na tah,
švýcarský systém na 9 kol.
Čekací doba 15 minut.
Pom. hodnocení: Vzájemné partie, red. BH, BH, SB, více černými, los.
Přestávka na občerstvení bude po 4. kole v délce 45 minut.
Turnaj bude započítán na FRL pro rapid šach.
Ceny: Cenový fond 6.000 Kč (2.000, 1.500, 1.000, 750, 500, 250),
další věcné a finanční ceny dle možností pořadatele,
garance věcné ceny pro každého účastníka, který se zúčastní vyhlášení.
Prezence: Neděle 9.6.2024 od 9:00 do 9:30
Startovné: Základní 250 Kč.
Sleva 50 Kč pro ženy.
Sleva 50 Kč pro mládež (2006 a mladší).
Sleva 50 Kč pro seniory (1959 a starší).
Slevy lze sčítat.
Sponzoři, partneři a pořadatelé mají startovné zdarma.
V rámci startovného malé občerstvení pro každého účastníka.
Přihlášky: Posílejte do středy 5.6.2024, v případě přihlášky po termínu přirážka 50 Kč
a bez nároku na uplatnění slev a na bezplatné malé občerstvení.
Přihlaste se e-mailem na adresu tomasornet@seznam.cz, v přihlášce a
platbě uveďte jméno a příjmení, rok narození, klub, „rapid turnaj“.
Platbu startovného pošlete na účet TJ Olympie Hroznětín 801453309/0800,
bez zaplacení startovného je přihláška neplatná.
Informace: Tomáš Ornet, mail tomasornet@seznam.cz; tel. 607 673 703

O KRÁLE KV ARÉNY 2024
Automaticky se kvalifikují ti hráči, kteří se zúčastní turnajů v blesk a rapid.
Systém soutěže: Králem KV ARÉNY 2024 se stává hráč, který v součtu pořadí obou turnajů
bude mít nejnižší součet umístění.
V případě shodného součtu, rozhoduje nejlepší umístění v některém z obou
turnajů.
V případě rovnosti obou kritérií rozhodne los.
Ceny: 1. místo 2000 Kč.
Startovné: základní 400 Kč (zahrnuje startovné pro blesk i rapid turnaj).
Sleva 100 Kč pro ženy.
Sleva 100 Kč pro mládež (2006 a mladší).
Sleva 100 Kč pro seniory (1959 a starší).
Slevy lze sčítat.
Sponzoři, partneři a pořadatelé mají startovné zdarma.
V rámci startovného malé občerstvení pro každého účastníka.
Přihlášky: Posílejte do středy 5.6.2024, v případě přihlášky po termínu přirážka 150 Kč
a bez nároku na uplatnění slev a na bezplatné malé občerstvení.
Přihlaste se e-mailem na adresu tomasornet@seznam.cz, v přihlášce a
platbě uveďte jméno a příjmení, rok narození, klub, „O krále KV Arény“.
Platbu startovného pošlete na účet TJ Olympie Hroznětín 801453309/0800,
bez zaplacení startovného je přihláška neplatná.
Informace: Tomáš Ornet, mail tomasornet@seznam.cz; tel. 607 673 703

Časový plán akce:

Sobota 8.6.2024
8:30 8:45 prezentace simultánka
9:00 11:00 simultánka
11:00 11:30 prezentace blesk
11:30 11:45 Slavnostní zahájení
11:45 12:00 1.kolo
12:10 12:25 2.kolo
12:35 12:50 3.kolo
13:00 13:15 4.kolo
13:25 13:40 5.kolo
13:40 14:25 občerstvení
14:30 14:45 6.kolo
14:55 15:10 7.kolo
15:20 15:35 8.kolo
15:45 16:00 9.kolo
16:10 16:25 10.kolo
16:25 16:45 přestávka
16:45 17:00 11.kolo
17.10 17:25 12.kolo
17:35 17:50 13.kolo
18:00 Slavnostní vyhlášení blesk

Neděle 9.6.2024:
9:00 9:30 prezentace rapid
9:45 10:25 1.kolo
10:30 11:10 2.kolo
11:15 11:55 3.kolo
12:00 12:40 4.kolo
12:40 13:25 občerstvení
13:25 14:05 5.kolo
14:10 15:00 6.kolo
15:05 15:45 7 kolo
15:50 16:30 8.kolo
16:35 17:15 9 kolo
17:30 Slavnostní vyhlášení rapid a O krále KV Arény