KV Arena Vám nabízí novou službu půjčovny bruslí na veřejné bruslení

K dispozici jsou následující velikosti bruslí:
Velikost Dámské brusle Velikost Pánské brusle
30 28
31 29,5
32 31
33 32
34 33,5
35 35
36 36
37 37,5
38 38,5
39 40,5
40 42
41 43
42 44,5
45
45,5

Výběr bruslí dle slov zkušené instruktorky Blanky Jiskrové:
Mezi bruslemi jsou velké rozdíly. Vždy je důležité vybírat model s ohledem na účel (jak často chodím bruslit, jaké dovednosti chci získat, jak je bota vyztužená, jak je odolná, jaký má nůž, jaká je celková hmotnost brusle…) Výuka základů bruslení je stejná u chlapců i děvčat, s tím rozdílem, že ženy mívají trochu ztíženou situaci kvůli krasobruslím-se zoubky, o které zakopávají (také je často využívají k odrazu, což je v dané situaci snazší, ale není to správné). Krasobruslařské brusle jsou určeny pro specifický sport. Novým trendem jsou dámské kanady, které kopírují stavbu pánské brusle. Hokejové brusle, které jsme nachystali pro bruslaře – začátečníky, mají nižší hokejovou botu, širší tvrdou špičku a pevnou zvýšenou patní část.

S výukou bruslení dětí u nás v klubu HC Energie Karlovy Vary máme dlouholeté zkušenosti a víme, že není pro začátečníka nic horšího, než špatně zvolená brusle.

Výpůjční řád bruslí veřejné bruslení KV Arena

Jízda na vypůjčených bruslích je na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem jím zapůjčeným předmětem, jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých i nemovitých, či jiných osobách po celou dobu nájmu, ani za zdraví nájemce po celou dobu výpůjčky.

Nájemce může být pouze osoba starší 15 – ti let. Nájemce používá brusle a další sportovní vybavení (včetně příslušenství), jejíž/ jehož převzetí potvrdil svým podpisem při zapůjčení bruslí o pronájmu movitých věcí na smluvenou dobu. Podmínkou pro uzavření smlouvy je předložení jednoho dokladu totožnosti a složení patřičné zálohy (viz níže).

Na bruslích a dalším sportovním vybavení, je zakázáno provádět jakékoliv změny bez souhlasu provozovatele. Půjčovné a vratná záloha (jistina) na brusle a další sportovní vybavení se půjčují na základě:

  1. Předložení alespoň jednoho průkazu totožnosti (OP)
  2. Složení vratné zálohy ve výši 500 Kč

Půjčovné je splatné v den zapůjčení bruslí nebo dalšího sportovního vybavení. Při předčasném vrácení zapůjčeného předmětu nevzniká nájemci nárok na vrácení části půjčovného. Půjčovné činí 30 Kč za jeden pár bruslí po dobu jednoho veřejného bruslení. Záloha je vratná po vrácení zapůjčených předmětů a jejich překontrolování provozovatelem.

Práva a povinnosti nájemce Při převzetí zapůjčených předmětů v půjčovně se nájemce přesvědčí o jejich technickém stavu. Dále je povinností nájemce seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat jej. Před používáním zapůjčených předmětů se zavazuje seznámit se s jejich správným používáním.