V případě zájmu o pronájem Haly míčových sportů pro sportovní účely se prosím obracejte na pana Vladislava Dolínka: +420 604 167 614, dolinek@kvarena.cz
V případě zájmu o reklamní spolupráci nebo pořádání sportovních akcích většího rozsahu se prosím obracejte na marketingové oddělení společnosti

Hala míčových sportů

Termín realizace: 2014-2015
Zdroj financování: ROP Severozápad, 1.1
Celkové náklady a výše dotace: cca 144 mil. Kč/ cca 44 mil. Kč
Odborný garant: Ing. František Kocourek
Projektový manažer: Bc. Jiřina Chmelová

V komplexu společnosti KV Arena s.r.o. proběhly rozsáhlé stavební práce, jejichž výsledkem je Hala míčových sportů, situovaná jižně od KV Areny v sousedství plaveckého bazénu.
Hala míčových sportů je čtvrtý sportovní objekt a doplnil tím areál o prostor pro míčové sporty, který slouží jak veřejnosti, tak i místním sportovním klubům.

Hřiště o rozměrech 48 × 30 m a výšky 10 m umožní konání soutěžních utkání prakticky ve všech halových míčových sportech, zejména pak v basketbalu, volejbalu, floorbalu, házené, tenisu, sálové kopané apod. Město původně počítalo s tím, že by pro míčové sporty vznikla velká hala a vedle ní menší pro tréninky. Nakonec však zvolilo variantu jedné haly s možností variabilního řešení prostoru, a to jak na palubovce, tak v hledišti. Hala je dimenzována na více než 800 diváků. Vybavení haly odpovídá reglementům národních lig hraných míčových sportů.

Pro potřebu Haly míčových sportů je k dispozici parkoviště v prostoru mezi halou pro míčové sporty a stávající obslužnou komunikací. Toto parkoviště je obdobou vedle postaveného parkoviště před objektem bazénu.

Plán Haly:

  • Hrací plocha 48 × 30 m, výška prostoru 10 m.
  • 1. NP – Šatnové zázemí (2 velké oddílové šatny s vlastním sociálním zázemím, 8 šaten se společným sociálním zázemím vždy pro 2 šatny, šatna trenérů, šatna rozhodčích, sklady sportovního náčiní).
  • 2. NP – Posilovna, šatny veřejnosti M+Ž, administrativa (3 kanceláře + zázemí).
  • Bufet + VIP prostory.
  • Hlediště pro více než 800 diváků a WC M+Ž.