Aktuality

Odstávka dodávky elektrické energie KV Arena

Na základě výzvy společnosti ČEZ Distribuce, a.s. k provedení opatření odběratele na odběrném místě zařízení spojené se změnou napěťové úrovně distribučního vedení z 10 kV na 22 kV je nutné odběratelské trafostanice upravit zejména v částech rozvoden vysokého napětí a trafostanice dle požadavku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Z tohoto důvodu bude dne 4.10.2019 od 8:00 do 12:00 hod vypnuta elektrická energie v trafostanici Haly míčových sportů.
Z tohoto důvodu bude dne 7.10.2019 od 8:00 do 18:00 hod vypnutá elektrická energie trafostanice Multifunkční haly.
oto omezení se týká i Bazénového centra, které bude celý den 7.10. zavřené.
Celá tato operace má technický název – „přeizolace“ technologie VN. Určené termíny jsou dány dlouhodobým harmonogramem pro celé město Karlovy Vary.