Technické informace – kapacity, rozměry, vybavení…

KV Arena je výstavní, sportovně kulturní a kongresové centrum a její využití je opravdu všestranné. Pro pořadatele akcí, zájemce o pronájem prostor KV Areny jsme připravili souhrn technických informací, které jim mohou pomoci při plánování jejich akce.
Dopravní obslužnost

KV Arena je napojena na městskou silniční komunikaci – Západní ulice, v její těsné blízkosti se nachází 2 zastávky autobusů MHD (KV Arena a Stadion Závodu míru), na kterých staví 4 denní linky a 1 noční linka.

KV Arena

KV Arenu tvoří multifunkční hala a tréninková hala. Haly jsou mezi sebou stavebně propojeny technickým koridorem, který slouží převážně technologii (vytápění, chlazení).
Multifunkční hala

Povrch hrací plochy může být během několika hodin přestavěn tak, aby tato plocha byla k dispozici pro různá sportovní utkání, stejně tak pro koncerty a jiné společensko kulturní akce.

Kapacita

  • 5 874 sedících osob na ochozech (vč. prvních 3 výsuvných řad hlediště)
  • 7 500 diváků při koncertním uspořádání, kdy obsazené tribuny navíc doplní hosté stojící nebo sedící na parteru
  • až 1 000 sedadel pro diváky sledující filmové projekce, koncerty a podobné akce přímo z plochy

Plocha multifunkční haly

  • Hrací (dějová – jevištní) plocha, resp. vnitřní hrazení může mít alternativní rozměry – dispozici parterů v obou halách lze přizpůsobovat zaměření a velikosti konkrétních akcí podle zadání
  • Hledišťové sektory multifunkční haly jsou doplněny spodní mobilní (teleskopickou) řadou tribun s téměř 600 místy
  • Maximální půdorysná dispozice arény činí 29 × 60 m, s využitelnou produkční plochou o velikosti přibližně 2 000 m²

Hlediště

  • Přístup do hlediště pro cca 5000 diváků je možný z hlavního chodbového ochozu v úrovni 3. patra (úroveň hlavního vchodu) pomocí 17 vstupů
  • Ve 4. patře (VIP podlaží), nad tribunami multifunkční haly, je umístěno 26 separátních lóží (skyboxů). Každý box má balkón a výhled do multifunkční haly. Nachází se zde také 2 salónky vhodné například pro menší společenské příležitosti (oslavy, bankety) a další prostory vhodné pro jednání a shromáždění
  • Jedna tribuna vyhrazena pro hendikepované
  • V nejvyšším, 5. patře arény se nachází centrální režie komplexu a špičkově vybavené presscentrum
  • Pro účely filmových promítání a dalších akcí odehrávajících se přímo na ploše lze vytvořit hlediště až pro 1 000 sedících diváků

IT technologie

  • Interní produkční a televizní studio s profesionálním kamerovým parkem a digitální střižnou, umožňující zpracovávat AV záznam až do formátů HD a Dolby Digital
  • Signál z rozmístěných stacionárních a mobilních kamer zpracovaný ve studiu lze on-line vysílat na výškově polohovatelnou osmibokou multimediální LED kostku
  • K dispozici je také multimediální – efektový a animační LED pás zobrazující motivační, prezentační apod. sekvence
  • Interní TV okruh s několika desítkami LED monitorů rozmístěných v chodbových zónách a přilehlých koridorech
  • Veškeré AV a elektronické datové výstupy lze dále distribuovat prostřednictvím vysokorychlostní datové sítě trasované přímo na externí páteřní optický kabel.

Další technické informace:

  • Zářivkové osvětlení multifunkční haly nabízí možnost regulace a okamžitého náběhu na plný výkon. Při 100 % výkonu je intenzita osvětlení na ploše 1500 luxů
  • Elektrické přípojky: hlavní přípojné místo pro produkce – 3 zásuvky 125 A 400 V
  • Vzduchotechniku lze dle požadavků regulovat na vytápění či chlazení

Občerstvení diváků

  • 6 malých bufetů a velký centrální bufet ve 3. patře
  • restaurace pro cca 200 VIP návštěvníků ve 4. patře
  • bufet ve 2. patře u „koncertního vstupu“

Tréninková hala

Díky variabilním rozměrům hrací plochy je možné i v tréninkové hale pořádat regulérní sportovní utkání. Tréninková hala je v rámci pořádání různých akcí vhodná např. pro pořádání doprovodných programů apod.

Kapacita

  • Kapacita sedících diváků celkem: 100 osob
  • Kapacita restaurace: 60 míst

Občerstvení diváků

  • Ve 3. patře tréninkové haly se nachází restaurace pro veřejnost
  • Celý komplex KV Areny je bezbariérově přístupný

Svislá doprava v multifunkční a tréninkové hale

  • 6 výtahů pro dopravu osob, z toho 2 evakuační
  • 2 nákladní výtahy pro zásobování provozů
  • Plánek KV Areny

Požární evakuační plán

Požární poplachová směrnice-MFH

Požární řád-MFH

Požární řád-MFH_akce na ploše

Požární řád-MFH_kino

Požární řád-MFH_výstavnictví

Směrnice preventivní požární hlídky