Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 50 zákona oznamuje účastníkům údaje rozhodné pro výběr nejvhodnějšího dodavatele. 

 

 

I.

Zadavatel: KV Aréna, s.r.o., se sídlem Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary

Zastoupená: Vladimír Kvasnička, jednatel společnosti

Kontaktní osoba zadavatele: Jiří Liška tel.č.: 773 835381 

 

Název veřejné zakázky: Úklidový servis KV Arény (dále jen „veřejná zakázka“)

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby (§ 14 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)) 

Dle předpokládané hodnoty: podlimitní veřejná zakázka 

Typ zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

 

 

II. Vybraný dodavatel 

 

Na základě výsledku hodnocení a posouzení nabídek rozhodl zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 122 zákona o výběru tak, že jako nejvhodnějšího dodavatele vybral:

 

Obchodní firma: Skyclean s.r.o.  

Sídlo: V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice 

IČ: 049 48 220

 

III. Seznam hodnocených nabídek 

 

Pořadové číslo nabídky 

Obchodní firma 

Sídlo 

 

 

 Nabídka č. 1 :  FORCORP GROUP spol. S r.o. 278 41 031

Hamerská 812

779 00 Olomouc - Holice

 

Nabídka č. 2 : Skyclean s.r.o. 049 48 220

V zářezu 902/4

158 00 Praha 5 – Jinonice

 

Nabídka č. 3 :   Raamar s.r.o. 260 24 705

Litoměřická 582

190 00 Praha 9 – Prosek

 

Nabídka č. 4 :   ZENOVA services s.r.o. 279 68 561

Purkyňova 2121/3

110 00 Praha 1

 

 

Nabídka č. 5 :   de Wolf s.r.o. 648 31 442

Americká 2452/14

350 02 Cheb

 

 

Nabídka č. 6 :    VERNAT s.r.o. 291 13 563

Sopečná 58

360 18 Karlovy Vary

 

Komise ustanovená zadavatelem dále posoudila, zda nabídky odpovídají zadávacím podmínkám a konstatuje, že všichni účastníci, vyjma společnosti Raamar s.r.o., IČ 260 24 705 a společnosti de Wolf GROUP s.r.o. , IČ 648 314 42 splnili podmínky účasti v zadávacím řízení a ostatní zadávací podmínky. Společnost Raamar, a společnost de Wolf GROUP  nesplnily zadávací podmínky, neboť nabídkovou cenu nerozdělily na jednotlivé objekty KV Areny. 

 

 

IV. Odůvodnění výběru nabídky

 

Nabídky byly v souladu se způsobem hodnocení uvedeným v zadávací dokumentaci hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny a podle četnosti a rozsah úklidu v rámci požadované časové osy. 

Nabídky jednotlivých účastníků obsahovaly níže uvedené nabídkové ceny bez DPH (pořadí je uvedeno podle pořadového čísla nabídky): 

 

FORCORP GROUP spol. s r.o . 226.895,20 Kč 

Skyclean s.r.o. 187.702,50 Kč 

ZENOVA services s.r.o. 440.192,00 Kč  

VERNAT s.r.o. 258.500,00 Kč 

 

Pořadí nabídek po jejich hodnocení:

 

 

1. Skyclean s.r.o. 187.702,50 Kč 

2. FORCORP GROUP spol. s r.o . 226.895,20 Kč 

3. VERNAT s.r.o. 258.500,00 Kč 

4. ZENOVA services s.r.o. 440.192,00 Kč  

 

 

V. 

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze ve lhůtě podle § 242 zákona podat námitky. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jež byl vybrán jako nejvhodnější podle § 122 zákona.

 

V Karlových Varech dne 13.6.2018                               ..…..……………………..

KV Arena, s.r.o.                                                zast. Vladimírem Kvasničkou, jednatelem 
Gallery