VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - Oprava vstupního schodiště „Východ“ Multifunkční haly KV Areny

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

 

Oprava vstupního schodiště  „Východ“  Multifunkční haly KV Areny 

 

Zadavatel : 

 

KV Arena, s.r.o. 

Západní 1812/73

360 01 Karlovy Vary 

IČ : 279 68 561

DIČ : CZ27968561

společnost zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Plzni , oddíl C, vložka 19200

 

Jednající ve věci za KV Arena: Miroslav Horálek , tel. 777 128 400, 

e-mail : provoz@kvarena.cz

 

Zadavatel , KV Arena, s.r.o.  vyzývá k podání nabídky na provedení opravy vstupního schodiště – „vstup východ“  Multifunkční haly KV Areny, v rozsahu sejmutí kameninové dlažby, zpevnění podkladů , zpětné osazení dlažby. 

 

Prohlídka je možná po předchozí telefonické domluvě 19. nebo  22. 5.2017 s p. Čáslavkovou , tel. 725 500 293. 

 

Nabídka musí obsahovat: -  identifikační údaje uchazeče

- navrhované technické řešení

- nabídkovou cenu s i  bez DPH

- termín realizace

 

Odevzdání nabídek je přípustné odesláním na e-mail  provoz@kvarena.cz nebo osobním doručením do sekretariátu společnosti. 

Kriterium výběru :  60% nabídnutá cena , 40% termín realizace

Termín pro odevzdání nabídek je 26.5.2017 . 

Hodnocení nabídek proběhne 27.5.2017. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit předmětné výběrové řízení bez udání důvodu. 

 

V Karlových Varech, dne 17.5.2017 

 

 

Vladimír Kvasnička 

jednatel společnosti
Galerie