Doplnění zadávací dokumentace č.1

Doplnění zadávací dokumentace č.1 

 

 

Zadavatel: KV Aréna, s.r.o., se sídlem Západní 1812/73, 360 01 Karlovy Vary

 

Zastoupená: Vladimír Kvasnička, jednatel společnosti

Kontaktní osoba zadavatele: Jiří Liška tel.č.: 773 835381 

 

Název veřejné zakázky: Úklidový servis KV Arény (dále jen „veřejná zakázka“)

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby (§ 14 odst. 2 zákona) 

Dle předpokládané hodnoty: podlimitní veřejná zakázka 

Typ zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

 

 

Vážení, 

 

zadavatel na základě žádosti jednoho z dodavatelů doplňuje zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce. 

 

Znění žádosti: 

Dobrý den, 

bylo by možné poskytnout bližší specifikaci výměr prostor určených pro úklid? 

Děkuji 

 

Znění doplnění zadávací dokumentace: 

 

  • Doplňujeme zadávací dokumentaci o specifikaci předmětných prostor KV Areny určených pro úklid, kdy tato specifikace tvoří přílohu tohoto doplnění.

 

Dále sdělujeme, že obhlídka na  místě plnění bude pro všechny zájemce možná v pondělí 4.6.2018 v době od 9:00 do 11:00 hod.  Prohlídku zajistí p. Daniela Čáslavková , tel. 725 500 293.

 

 

Lhůta pro podání nabídek se nemění. 

 

Přílohy:

  1. Specifikace výměr 

 

V Karlových Varech dne 1.6.2018                               ..…..……………………..

KV Arena, s.r.o.                                                        zast. Vladimírem Kvasničkou, jednatelem 

 

 

 

 

 

 
Galerie