VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Pronájem a provozování občerstvení v Hale míčových s

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 

Pronájem a provozování občerstvení  

v Hale míčových sportů KV Areny    

 

Zadavatel:

 

KV Arena, s.r.o. (dále jen KVA)

se sídlem Západní 1812/73, 360 01, Karlovy Vary

IČ: 27968561, DIČ: CZ27968561
společnost je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19200.

zastoupená Vladimírem Kvasničkou, jednatelem společnosti

 

kontaktní osoba ve věcech technických: Miroslav Horálek, 

provoz@kvarena.cz, tel.777 128 400

 

 

Zadavatel KVA tímto vyzývá k podání nabídky na pronájem prostor k provozování občerstvení v Hale míčových sportů v areálu KV Areny v k.ú. Tuhnice dle níže uvedených specifikací. 

 

Jedná se o pronájem stravovacích a obslužných prostor včetně zařízení. Energie (voda elektr. energie) budou fakturovány dle skutečné spotřeby. 

 

Prohlídka prostor je možná po předchozí dohodě s vedoucím Haly míčových sportů, panem Michalem Kulhánkem , tel. 607 697 211. 

 

Termín podání nabídek je nejpozději do 13.4.2018

Vyhodnocení nabídek proběhne dne 16.4.2018 v 11.00 hod. v kanceláři provozně technického  oddělení KV Areny.

Účinnost smlouvy od 1.5.2018

 

Nabídku je možno podat odesláním naskenovaného dokumentu s podpisem a razítkem na email sekretariat@kvarena.cz nebo osobním doručením na sekretariát KVA nebo prostřednictvím kurýrní služby . 

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách bez DPH. 

Nabídková cena musí být konečná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění. 

Kritérium výběru je cena 60% a poskytované služby 40% . 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit předmětné výběrové řízení bez udání důvodu.

 

V Karlových Varech dne 29.3.2018              

                              --------------------------------------------------
           KV Arena, s.r.o.

         zast. Vladimírem Kvasničkou, jednatelem 
Galerie