VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Provedení změn na vzduchotechnice a klimatizaci Tréninko

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 

Provedení změn na vzduchotechnice a klimatizaci Tréninkové haly KV Areny  

 

Zadavatel:

 

KV Arena, s.r.o. (dále jen KVA)

se sídlem Západní 1812/73, 360 01, Karlovy Vary

IČ: 27968561, DIČ: CZ27968561
společnost je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19200.

zastoupená Vladimírem Kvasničkou, jednatelem společnosti

 

kontaktní osoba ve věcech technických:     Miroslav Horálek, provoz@kvarena.cz, tel. 777 128 400

 

 

Zadavatel KVA  tímto vyzývá k podání nabídky na  Provedení změn na vzduchotechnice a klimatizaci Tréninkové haly KV Areny ,   v areálu KV Areny v k.ú. Tuhnice dle níže uvedených podmínek. 

Součástí dodávky je  projektová dokumentace, komunikace s příslušnými úřady a realizace. 

Termín dodání je 11/2017.  

 

Termín podání nabídek je nejpozději do 11.9.2017

 

Nabídku je možno podat osobním doručením na sekretariát KVA. Nebo prostřednictvím České pošty nebo kurýrní služby.

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách bez DPH. 

Součástí nabídky musí být rozpis cen jednotlivých úkonů,  a to včetně všech vedlejších nákladů spojených s montáží , tak aby se jednalo o cenu konečnou. Nabídková cena musí být konečná, nejvýše přípustná, platná po celou dobu plnění zakázky a musí zahrnovat veškeré nutné náklady spojené s plněním zakázky.

 

Kritérium výběru je 60 % cena, 40% technické řešení . 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit předmětné výběrové řízení bez udání důvodu.

 

Osobní prohlídka s doplněním potřebných informací se bude konat dne 6.9.2017 od 9:00 hod. přímo v areálu KVA nebo dle domluvy s výše uvedenou kontaktní osobou.

             

  
                             --------------------------------------------------
           KV Arena, s.r.o.

         zast. Vladimírem Kvasničkou, jednatelem 
Galerie