VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Dodavatel zemního plynu na rok 2018

 

Zadavatel:

KV Arena, s.r.o. (dále jen KVA)

Západní 1812/73
360 01, Karlovy Vary

IČ: 27968561
DIČ: CZ27968561
Společnost je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19200.

 

Jednající ve věci za KVA:

Miroslav Horálek, provoz@kvarena.cz, 777128400

 

Zadavatel KVA Vás vyzývá k podání nabídky na dodávku zemního plynu společnosti KV Arena, s.r.o. na období 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 na základě smlouvy podle paragrafu 72 zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon v platném znění. Nabídka se musí vztahovat na OM společnosti č. 27ZG300ZO257111L. Termín podání nabídek je 30. 6. 2017. Nabídka musí obsahovat identifikační údaje uchazeče, časovou a technickou specifikaci plnění, cenu a platební podmínky. Odevzdání nabídek je přípustné odesláním na email provoz@kvarena.cz nebo osobním doručením na sekretariát společnosti. Vyhodnocení výběrového řízení proběhne dne 10.července 2017 v kanceláři jednatele společnosti KV Arena. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit předmětné výběrové řízení bez udání důvodu.

 

 

V Karlových Varech dne 1. 4. 2017

 

 

 

Miroslav Horálek, technik KV Areny

 
Galerie